Noua generatie Hyundai Elantra.Curajul extrem

Achizitioneaza un model Hyundai prin finantare Tiriac Leasing si bucura-te de cel mai avantajos parteneriat: dobanda preferentiala, cote CASCO preferentiale si bonuri combustibil cadou

Afla mai multe
Tiriac Leasing

Tiriac Leasing Informatii utile

Planificare Leasing

Oferim finantare persoanelor fizice, persoanelor fizice autorizate si persoanelor juridice pentru orice autovehicul nou sau rulat, precum si pentru o gama larga de echipamente comercializate de dealerii autorizati din Romania.

Afla mai multe
 • Avantaje

  Incheierea unui contract de leasing are multiple avantaje pentru tine:

  • Formalitatile de contractare sunt mult mai simple, prin comparatie cu cele de credit;
  • Iti economisesti capitalului propriu: achiti doar un avans, iar TVA-ul il platesti esalonat, odata cu plata ratelor de leasing;
  • Ai control total asupra cheltuielilor, datorita rateler lunare fixe;
  • Ai la dispozitie un pachet integrat de servicii incluse in contractul de leasing: inmatriculare, asigurare, etc;
  • Beneficiezi de deductibilitate partiala pentru amortizare, dobanda si asigurare;
  • Este foarte accesibil datorita flexibilitatii ridicate in acordarea unei finantari individualizate in functie de nevoile specifice fiecaruia;
  • Economisesti timp deoarece este o procedura cu raspuns rapid.

   

 • Proces Planificare

  Tiriac Leasing ofera finantare persoanelor fizice, persoanelor fizice autorizate si persoanelor juridice pentru orice autovehicul nou sau rulat, precum si pentru o gama larga de echipamente comercializate de dealerii autorizati din Romania.

  Etapele accesarii leasingului financiar sunt urmatoarele:

  • Alegerea autovehiculului / echipamentului pe care doresti sa-l achizitionezi in leasing si furnizorul acestuia;
  • Stabilirea impreuna cu furnizorul a caracteristicilor tehnice, a pretului de achizitie si a termenului de livrare al autovehiculului / echipamentului;
  • Intocmirea dosarului de leasing si transmiterea catre furnizorul sau reprezentantul Tiriac Leasing;
  • Analizarea dosarului de finantare si transmiterea ofertei finale de catre Tiriac Leasing; 
  • Semnarea contractului de leasing si achitarea avansului;
  • Achizitionarea autovehiculului de catre Tiriac Leasing in conditiile pe care le-ai negociat cu furnizorul;
  • Asigurarea autovehiculului ce face obiectul contractului de leasing de catre Tiriac Leasing;
  • Livrarea autovehiculului si semnarea protocolului de predare–primire;
  • Derularea contractului de leasing;
  • Incheierea contractului de leasing.

  In vederea obtinerii unei solutii de finantare bazata pe o consultanta personalizata, te rugam sa ne contactezi. Echipa noastra de consultanti de vanzari iti sta la dispozitie cu toate informatiile necesare.

Derulare Leasing

Incepand cu luna urmatoare celei in care s-a efectuat plata integrala catre furnizor sau a avut loc livrarea bunului, oricare dintre situatii intervine prima, contractul de leasing intra in derulare, urmand a fi facturate ratele de leasing precum si costurile adiacente prevazute in contractul de leasing.

Afla mai multe
 • Informatii despre derularea contractului

  Facturile vor fi transmise prin posta la adresa precizata de tine. Orice modificari legate de datele de identificare sau de adresa de corespondenta fata de cele din contractul de leasing, survenite pe tot parcursul derularii contractului, trebuie aduse la cunostinta companiei Tiriac Leasing in forma scrisa in cel mai scurt timp posibil, inainte de data emiterii urmatoarei facturi, pentru a putea fi operate modificarile respective.

  Termenul de plata a facturilor este de maximum 10 zile lucratoare de la data scadenta a obligatiei contractuale pentru care au fost emise.
  Atat ratele de leasing, cat si costurile adiacente aferente contractului de leasing facturate de catre Tiriac Leasing se pot achita prin transfer bancar sau numerar, la casieria Tiriac Leasing.

  Contractele de leasing pot fi modificate prin intermediul actelor aditionale, in urma unei solicitari efectuate de catre reprezentantul legal al utilizatorului persoana juridica / utilizatorul persoana fizica sau persoana fizica autorizata.
  Solicitarile de modificare a contractelor de leasing se transmit finantatorului in scris, prin intermediul formularelor tipizate puse la dispozitia clientilor.

Finalizare Leasing

Finalizarea contractului de leasing poate surveni in urma rambursarii la termen a finantarii acordate, in urma rambursarii integrale anticipate a finantarii acordate sau in urma producerii unui eveniment asigurat ce are ca si consecinta distrugerea totala sau furtul total al obiectului de leasing.

Afla mai multe
 • Rambursare la termen

  Cu aproximativ 45 de zile inainte de scadenta ultimei rate de leasing vei primi o instiintare prin care ti se vor comunica informatii utile cu privire la optiunile pe care le ai la finalizarea contractului (achitarea integrala si efectuarea transferului de proprietate / prelungirea perioadei de leasing / cedarea contractului de leasing catre un tert), precum si cu privire la transferul proprietatii.

  Etapele perfectarii formalitatilor aferente transferului de proprietate sunt urmatoarele:

  • Achitarea valorii reziduale si a tuturor celorlalte obligatii de plata care decurg din cadrul contractului de leasing;
  • Transmiterea catre Tiriac Leasing, in cazul in care obiectul finantat este un vehicul inamatriculabil, a certificatului in vederea inscrierii mentiunii cu privire la transferul de proprietate;
  • Transmiterea facturii fiscale care atesta transferul proprietatii, insotita de setul de documente necesare in vederea reinmatricularii bunului (in situatia in care obiectul finantat este un vehicul inmatriculabil).
 • Rambursare anticipata

  Pe parcursul derularii contractului de leasing, pe baza unei solicitari scrise, ai posibilitatea sa rambursezi integral anticipat finantarea acordata. Conform legislatiei in vigoare, rambursarea integrala a finantarii in mod anticipat este posibila doar dupa implinirea unui termen minim de 12 luni de la data la care ai intrat in posesia obiectului de leasing.

  In situatia rambursarii anticipate a finantarii, etapele perfectarii formalitatilor aferente transferului de proprietate presupun in mod suplimentar fata de situatia rambursarii la termen:

  • Transmiterea unei solicitari scrise catre Departamentul de Derulare Contracte in vederea efectuarii calcului necesar a obligatiilor de plata pentru rambursarea anticipata;
  • Emiterea unei facturi proforme care va contine obligatiile de plata la momentul respectiv (cu exceptia penalitatilor determinate de existenta unui sold de facturi neincasate la momentul emiterii facturii proforme, penalitati care urmeaza a fi calculate la momentul incasarii soldului respectiv).

  Modificarea in mod corespunzator a contractului de leasing se va produce doar in situatia achitarii integrale a facturii proforme in cadrul termenului prevazut de aceasta, precum si a eventualului sold de facturi emise si neincasate si a penalitatilor aferente.

 • Dauna totala

  In situatia constatarii de catre societatea de asigurare a furtului total sau a distrugerii totale a bunului finantat, in functie de indeplinirea sau nu a conditiilor necesare pentru acordarea despagubirii:

  • In cazul in care sunt indeplinite conditiile de acordare a despagubirii: se va continua facturarea la termen a obligatiilor contractuale pana la momentul creditarii contului societatii companiei noastre cu contravaloarea despagubirii acordate de catre societatea de asigurare. Dupa incasarea acestei sume, societatea noastra va proceda la inchiderea anticipata a contractului, urmand a retine din despagubirea acordata valoarea facturilor neachitate in acel moment, capitalul ramas de facturat precum si toate celelalte obligatii de plata aferente inchiderii contractului. In situatia in care incasarile depasesc costurile aferente inchiderii contractului, diferenta rezultata este pusa la dispozitia clientului, in caz contrar, urmand sa achitate diferenta.
  • In cazul in care nu sunt indeplinite conditiile de acordare a despagubirii clientul are obligatia de a inchide anticipat contractul de leasing in termen de 15 zile de la respingerea dosarului de dauna de catre societatea de asigurare.

Documente

Vezi care sunt documentele necesare pentru incheierea unui contract de leasing.

Afla mai multe
 • Persoane fizice

  Documente tipizate:

  Alte documente:

  • Carte de munca (copie conform cu originalul de pe prima pagina si de pe paginile aferente ultimelor 12 luni);
  • Copie dupa cartea de identitate;
  • Copie dupa certificatul de casatorie (daca este cazul);
  • Adeverinta de salariu tip, in original, emisa de angajator – Cod F 16 / Talon de pensie ultimele 3 luni (copie);
  • Adeverinta cu veniturile realizate in anul precedent;
  • Extras REVISAL - de la angajator;
  • Factura de utilitati cat mai recenta.
 • Persoane fizice autorizate

  Documente de identificare si prezentare:

  Acte juridice:

  • Copie certificat de inregistrare;
  • Copie CI;

  Acte contabile:

  • Declaratia unica privind impozitul de venit si contributiilor sociale datorate de persoane fizice pentru ultimii doi ani intregi si pentru anul in curs (daca a fost depusa) cu stampila Administratiei Financiare sau cu Recipisa de depunere;
  • Tabel cu Total incasari si Total cheltuieli pe fiecare luna pentru ultimii 2 ani intregi si anul in curent;
  • Extras de cont pentru anul precedent;
  • Contractul/contractele cu beneficiarii/colaboratorii;
  • Certificat de atestare fiscala cu datoriile achitate la zi;

  Documente juridice de constituire si autorizare de practicare a profesiei:

  • CABINETE MEDICALE INDIVIDUALE: Certificat de inregistrare la Directia de Sanatate Publica - copie;
  • AVOCATI: Decizia de functionare emisa de Barou - copie;
  • CONTABILI AUTORIZATI, EXPERTI CONTABILI: Carnetul de membru CECCAR vizat pe anul in curs - copie;
  • EXPERTI TEHNICI, EVALUATORI: Autorizatie - copie;
  • NOTARI PUBLICI: Aviz de functionare de la Camera Notarilor Publici - copie;
  • ALTE PROFESII LIBERALE: Autorizatie de functionare vizata pe anul in curs - copie;
  • Copie cod fiscal/certificate de inregistrare fiscala (daca exista);
  • Copie act de identitate;

  Documente privind obiectul de leasing:

  • Factura proforma de la furnizorul bunului/specificatia tehnica;

  Acte suplimentare pentru autovehicule second-hand:

  • Copia cartii de identitate;
  • Fotografii ale autovehicului (inclusiv serie de sasiu si rulaj);
  • Orice alt document considerat relevant, dupa caz, cum ar fi caietul de service sau copia facturii prin care furnizorul a achizitionat autovehiculul respectiv pana la un dealer autorizat;

  Actele pentru echipamente se solicita, dupa caz, in functie de specificului bunului achizitionat.
  In cazul acceptarii finantarii, documentele prezentate in copie pot fi confruntate cu originalele.

 • Persoane juridice

  Documente de identificare si prezentare:

  Acte juridice:

  • Copie act constitutiv;
  • Copie CUI;
  • Copii CI ale asociatilor si administratorilor;

  Acte contabile:

  • Ultima balanta contabila ( nu mai veche de 2 luni);

  • Ultimul bilant anual+ recipisa de depunere+balanta aferenta.

  Documente juridice:

  • Copie dupa codul unic de inregistrare (CUI);
  • Copie dupa actele constitutive si actele aditionale;
  • Hotarare AGA semnata de asociatii societatii insotita de imputernicire pentru persoanele ce reprezinta clientul in negocierea si semnarea contractului de leasing (conform formular Cod F 30);
  • Copie dupa actele de identitate ale actionarilor / asociatilor / administratorilor societatii si a persoanelor care semneaza contractul de leasing;
  • Specimen de semnatura in banca (banca prin care firma desfasoara majoritatea activitatilor bancare) vizat de unitatea bancara (viza cu o vechime de maxim 10 zile la data depunerii documentatiei);

  Documente privind obiectul de leasing:

  • Factura proforma de la furnizorul bunului/specificatia tehnica;

  Acte suplimentare pentru autovehicule second-hand:

  • Copia cartii de identitate;
  • Fotografii ale autovehicului (inclusiv serie de sasiu si km. la bord);
  • Orice alt document considerat relevant, dupa caz, cum ar fi caietul de service sau copia facturii prin care furnizorul a achizitionat autovehiculul respectiv pana la un dealer autorizat;

  Actele pentru echipamente se solicita, dupa caz, in functie de specificului bunului achizitionat.
  In cazul acceptarii finantarii, documentele prezentate in copie pot fi confruntate cu originalele.

Cedare drepturi si obligatii contractuale

Pe parcursul derularii contractului de leasing, pe baza unei solicitari scrise, ai posibilitatea cedarii tuturor drepturilor si obligatiilor contractuale catre un alt utilizator, prin intermediul unei operatiuni juridice numita novarea utilizatorului in cadrul contractului de leasing.

 

Afla mai multe
 • Etapele novarii utilizatorului in cadrul contractului de leasing

  • Transmiterea dosarului continand documentele necesare analizarii solicitarii de preluare a contractului de leasing de catre persoana juridica / fizica  / fizica autorizata care doreste sa preia contractul;
  • Analizarea dosarului de catre finantator;
  • Comunicarea deciziei cu privire la acordarea finantarii;
  • Emiterea si semnarea contractului tripartit de novatie;
  • Taxa aferenta emiterii contractului de novatie este in conformitate cu tarifele practicate de societate la momentul prestarii serviciului respectiv.
 • Documente necesare persoane fizice

  Documente solicitant (in cazul acceptarii finantarii, documentele prezentate in copie pot fi confruntate cu originalele):

  Documente cedent:

  • Certificatul de atestare fiscala emis de Directia de Impozite si Taxe Locale care atesta ca impozitul afferent autovehiculului este achitat;
  • Pentru persoanele desemnate sa negocieze si sa semneze contractual de novatie:
   • In cazul in care cedentul este o persoana juridica: Hotarare AGA semnata de asociatii societatii, formular Cod F30;
   • In cazul in care cedentul este o persona fizica si se doreste mandatarea unui tert: imputernicire notariala. 
 • Documente necesare persoane fizice autorizate

  Documente solicitant (in cazul acceptarii finantarii, documentele prezentate in copie pot fi confruntate cu originalele):

  • Solicitare preluare contract de leasing prin novatie (Cod F98) completata si semnata;
  • Cerere de finantare (Cod F32A) (link catre formular) completata si semnata;
  • Declaratie privind existenta unor credite sau a altor angajamente de plata (Cod F-54);
  • Acord consultare a bazei de date a Centralei Riscurilor Bancare (Cod F-29) pentru solicitantul PFA si pentru persoana fizica constituita in PFA (3 exemplare originale);
  • Acord de transmitere, prelucrare si consultare a informatiilor la S.C. Biroul de Credit S.A (Cod F-59) pentru persoana fizica constituita in PFA (3 exemplare originale);
  • Cerere de asigurare pentru autovehicule persoane fizice/juridice (Cod F-57);
  • Declaratie / Decizia anuala de impunere pe ultimii doi ani, cu stampila Administratiei Financiare (daca cea din anul precedent nu a fost inca inregistrata, poate fi inlocuita cu registrul de incasari si plati);
  • Pentru anul in curs, decizia de impunere pentru plati anticipate cu titlu de impozit cu stampila Administratiei Financiare;
  • Copie registru de incasari si plati, semnat si stampilat, pentru anul in curs sau contracte de colaborare (care sa ateste veniturile inregistrate in ultimele 12 luni) si adeverinta de venit, Cod F16;
  • Certificat de atestare fisacala sau ordine plata;
  • Documente juridice de constituire si autorizare de practicare a profesiei:
   • Cabinete medicale individuale: Certificat de inregistrare la Directia de Sanatate Publica – copie;
   • Avocati: Decizia de functionare emisa de Barou – copie;
   • Contabili autorizati, experti contabili: Carnetul de membru CECCAR vizat pe anul in curs – copie;
   • Experti tehnici, evaluatori: Autorizatie – copie;
   • Notari publici: Aviz de functionare de la Camera Notarilor Publici – copie;
   • Alte profesii liberale: Autorizatie de functionare vizata pe anul in curs – copie.
  • Copie cod fiscal/certificate de inregistrare fiscala (daca exista);
  • Copie act de identitate pentru persoana fizica constituita in PFA;
  • Alte documente in functie de specificul bunului finantat.

  Documente cedent:

  • Certificatul de atestare fiscala emis de Directia de Impozite si Taxe Locale care atesta ca impozitul afferent autovehiculului este achitat;
  • Pentru persoanele desemnate sa negocieze si sa semneze contractual de novatie:
   • In cazul in care cedentul este o persoana juridica: Hotarare AGA semnata de asociatii societatii, formular Cod F30;
   • In cazul in care cedentul este o persona fizica si se doreste mandatarea unui tert: imputernicre notariala.
 • Documente necesare persoane juridice

  Documente solicitant (in cazul acceptarii finantarii, documentele prezentate in copie pot fi confruntate cu originalele):

  • Solicitare preluare contract de leasing prin novatie (Cod F98) completata si semnata;
  • Cererea de finantare (Cod F-33A) completata si semnata;
  • Acord consultare a bazei de date a Centralei Riscurilor Bancare/ Centralei Incidentelor de plati (Cod F-29) atat pentru solicitantul Persoana Juridica cat si pentru actionari/asociati cu participare mai mare de 33% la capitalul social (3 exemplare originale);
  • Acord de transmitere, prelucrare si consultare a informatiilor la S.C. Biroul de Credit S.A (Cod F-59) pentru actionari/asociati Persoana Fizica cu participare mai mare de 33% la capitalul social (3 exemplare originale);
  • Ultimele doua bilanturi depuse (anuale si/sau semestrial) si balantele lor aferente. Bilanturile trebuie sa poarte viza Administratiei Financiare (in cazul in care au fost depuse la ghiseul Administratiei Financiare) sau sa fie insotite de recipisa de depunere (in cazul in care au fost depuse online);
  • Ultima balanta disponibila pe anul in curs, semnata si stampilata (vechime maxima 2 luni); 
  • Copie dupa codul unic de inregistrare (CUI);
  • Hotarare AGA (imputernicire) (Cod F-30) semnata de asociatii societatii pentru persoanele ce reprezinta clientul in negocierea si semnarea contractului de leasing; 
  • Copie dupa actele de identitate ale actionarilor / asociatilor / administratorilor societatii si a persoanelor care semneaza contractul de leasing;
  • Specimen de semnatura in banca in original (banca prin care firma desfasoara majoritatea activitatilor bancare) vizat de unitatea bancara, nu mai vechi de 6 luni;
  • Alte documente in functie de specificul bunului finantat.

  Documente cedent:

  • Certificatul de atestare fiscala emis de Directia de Impozite si Taxe Locale care atesta ca impozitul aferent autovehiculului este achitat;
  • Pentru persoanele desemnate sa negocieze si sa semneze contractual de novatie :
   • In cazul in care cedentul este o persoana juridica: Hotarare AGA semnata de asociatii societatii, formular Cod F30;
   • In cazul in care cedentul este o persona fizica si se doreste mandatarea unui tert: imputernicire notariala.

Vezi ultimele oferte

Calculator